Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Proceedings of The 2nd International Conference on Green Technology and Sustainable Development, 2014 (Volume 2)//Kỷ yếu Hội nghị quốc tế lần thứ 2 về Công nghệ xanh và phát triển bền vững năm 2014 (Tập 2)(Song ngữ Anh Việt)

Tác giả: Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu