Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Giai thoại lịch sử Việt Nam (Tập 7)

Tác giả: Kiều Văn

Số lượng còn: 7


Giai thoại lịch sử Việt Nam (Tập 7)

Tác giả: Kiều Văn

Số lượng còn: 7


Nội dung giới thiệu
Kể từ khi xuất hiện trên trái đất, loài người thông qua những hoạt động để sinh tồn và phát triển, đã tham gia đắc lực vào guồng máy của càn khôn. Thuyết Tam tài (ba ngôi Trời – Đất – Người) của phương Đông đã xác minh địa vị to lớn của con người trong Đại thế giới (vũ trụ, trong đó có Trái Đất). Khoa học lịch sử đã khẳng định: nhân dân – trong đó có những bậc chí nhân, thần nhân, thánh nhân, những “người khổng lồ”, những anh hùng hào kiệt, những nhân vật xuất chúng – là lực lượng sáng tạo ra lịch sử nhân loại, lịch sử các quốc gia, các dân tộc.