Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Sài Gòn Mậu Thân 1968

Tác giả: PGS. TS. Phan Xuân Biên

Số lượng còn: 2


Sài Gòn Mậu Thân 1968

Tác giả: PGS. TS. Phan Xuân Biên

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu
Cách đây hơn 40 năm, với ý chí sắt đá “không có gì quý hơn độc lập tự do” và niềm tin mãnh liệt “ta nhất định thắng, địch nhất định thua”, quân và dân cả nước ta, Nam - Bắc một lòng quyết tâm đánh thắng chiến lược “chiến tranh cục bộ” của đế quốc và tay sai. Bộ Chính trị, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra chủ trương, chiến lược đẩy mạnh đấu tranh nhằm chuyển cuộc kháng chiến lên một bước mới – giành thắng lợi quyết định, tạo ra bước ngoặt lớn của cuộc chiến tranh; giáng một đòn thật mạnh vào ý chí xâm lược với phương châm kết hợp tiến công quân sự với nổi dậy quần chúng trên cả 3 vùng chiến lược trong toàn Miền, lấy thành thị làm trọng điểm, tiến hành Tổng công kích và Tổng khởi nghĩa. Thực hiện quyết tâm chiến lược của Trung ương Đảng, Trung ương Cục miền Nam ra nghị quyết với tên gọi “Nghị quyết Quang Trung”, xác định các địa bàn trọng điểm của toàn Miền và từng khu vực, ráo riết chuẩn bị, tổ chức lực lượng, phân công chỉ đạo, sẵn sàng vào cuộc cùng cả nước.