Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Hà Minh Hồng - Trần Nam Tiến
Giá ebook: 42,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Văn Chương
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Tác giả: Vũ Trọng Phụng
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Tử Dao
Giá ebook: 19,000 VNĐ
Chi tiết sách
Sài Gòn Gia Định - TPHCM - 40 năm thực hiện di chúc Bác Hồ

Tác giả: Viện nghiên cứu phát triển

Số lượng còn: 0


Sài Gòn Gia Định - TPHCM - 40 năm thực hiện di chúc Bác Hồ

Tác giả: Viện nghiên cứu phát triển

Số lượng còn: 0


Nội dung giới thiệu
Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 2/7/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với nhiều sinh hoạt chính trị, văn hóa sâu rộng, phong phú của các cấp, các ngành thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố, Trường Cán bộ Thành phố và Hội Khoa học Lịch sử Thành phố tổ chức cuộc Hội thảo khoa học “Thành phố Hồ Chí Minh: 40 thực hiện Di chúc của Bác Hồ”.