Chi tiết sách
Huyện Chợ Mới-Lịch sử kháng chiến chống xâm lược và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc (1945-2012)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ Huyện Chợ Mới

Số lượng còn: 7


Nội dung giới thiệu