Chi tiết sách
Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý ngành giáo dục ở vùng đặc biệt khó khăn khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Lộc (chủ biên)

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu