Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống Đảng bộ và Nhân dân phường Trường Thạnh - Quận 9 (1997-2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường Trường Thạnh-Quận 9

Số lượng còn: 7


Nội dung giới thiệu