Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Kỷ yếu tọa đàm khoa học - Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ (19.01.1914 - 19.01.2014)

Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh - Tỉnh ủy Tỉnh Thừa Thiên Huế

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu