Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Kỷ yếu tọa đàm khoa học - Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ (19.01.1914 - 19.01.2014)

Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh - Tỉnh ủy Tỉnh Thừa Thiên Huế

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu