Chi tiết sách
Người tình của ni cô

Tác giả: Nguyễn Xuân Châu

Số lượng còn: 5


Người tình của ni cô

Tác giả: Nguyễn Xuân Châu

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu

   Đây là câu chuyện có thật và rất cảm động về tình yêu của một vị Đại tá quân đội với một ni cô mà tôi đã được chính họ kể lại.

   Vì nhiều lý do tế nhị nên tên của hai người đã được đổi, nhưng bản chất của sự việc vẫn bảo đảm tính trung thực.

    Xin chân thành cảm ơn Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận lợi để cuốn sách Người tình của ni cô được ra mắt độc giả