Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Giáo trình quá trình và thiết bị công nghệ hóa học & thực phẩm - Tập 2 - Quá trình và thiết bị truyền nhiệt - Phần 2 - Các quá trình và thiết bị xử lý nhiệt trong thực phẩm

Tác giả: TS. Nguyễn Tấn Dũng

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu