Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân xã An Thới Đông (1930 - 2005)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã An Thới Đông - huyện Cần Giờ

Số lượng còn: 0


Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân xã An Thới Đông (1930 - 2005)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã An Thới Đông - huyện Cần Giờ

Số lượng còn: 0


Nội dung giới thiệu
Thực hiện Thông tri số 37-TTr/HU ngày 18-5-2005 của Huyện ủy Cần Giờ “Về việc tổ chức biên soạn Lịch sử Đảng bộ xã - thị trấn thuộc huyện Cần Giờ” và Kế hoạch số 29/KH-TG ngày 19-5-2005 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cần Giờ “Hướng dẫn tổ chức biên soạn Lịch sử Đảng bộ xã - thị trấn”, Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Thới Đông đã chỉ đạo tiến hành biên soạn lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã An Thới Đông kể từ khi có Đảng cho đến nay. Mục đích là ghi lại và lưu danh mãi mãi công lao to lớn của biết bao thế hệ, cán bộ, đảng viên và nhân dân An Thới Đông đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do, vì hạnh phúc ấm no cho mảnh đất rừng Sác kiên trung, bất khuất này. Đồng thời cũng để lại cho các thế hệ mai sau của An Thới Đông những bài học hào hùng và bổ ích của cha ông mình, từ đó càng nâng cao lòng tự hào về truyền thống anh hùng của xã nhà; phát huy và mãi xứng đáng với truyền thống ấy trong sự nghiệp xây dựng An Thới Đông ngày càng giàu đẹp.