Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Tác giả: Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài
Giá ebook: 92,000 VNĐ
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giá ebook: 99,000 VNĐ
Tác giả: Isabelle Müller
Giá ebook: 62,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Thương
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Chi tiết sách
Thị trấn Chơn Thành đấu tranh cách mạng và xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội (1930 - 2006)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Chơn Thành huyện Chơn Thành tỉnh Bình Phước

Số lượng còn: 0


Thị trấn Chơn Thành đấu tranh cách mạng và xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội (1930 - 2006)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Chơn Thành huyện Chơn Thành tỉnh Bình Phước

Số lượng còn: 0


Nội dung giới thiệu
Thị trấn Chơn Thành ngày nay là trung tâm củahuyện Chơn Thành, cũng là giao lộ của hai quốc lộ:quốc lộ 14 (từ Tây Nguyên đi xuống) và quốc lộ 13 (từSài Gòn đi lên), đồng thời có mốc điểm cuối của đườngHồ Chí Minh huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ.Nơi đây hơn bảy mươi năm qua kể từ khi có Đảng (1930-2006), nhân dân đã tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạocủa Đảng, ra sức đấu tranh anh dũng, kiên cường, khôngquản hy sinh gian khổ, đoàn kết và nhân ái, lao độngcần cù và sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp giải phóngdân tộc cũng như trong công cuộc cách mạng xã hội chủnghĩa, viết nên những trang sử vẻ vang làm rạng rỡquê hương.