Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Giáo trình ứng dụng PSIM trong Điện tử công suất (Giáo trình dành cho sinh viên ngành Điện - Điện tử)

Tác giả: ThS. Đỗ Đức Trí - ThS. Vương Thị Ngọc Hân

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu