Chi tiết sách
Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng, phát triển và hội nhập - Ho Chi Minh City construction, development and integration 2015 ( Song ngữ Anh-Việt)

Tác giả: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng còn: 7


Nội dung giới thiệu