Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lịch sử Đảng bộ huyện Bến Cát (1945 - 1975)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương

Số lượng còn: 5


Lịch sử Đảng bộ huyện Bến Cát (1945 - 1975)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu
Bến Cát là một trong bảy huyện, thị của tỉnh Bình Dương, là địa bàn có vị trí quan trọng về kinh tế, xã hội và an ninh, quốc phòng của tỉnh.Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng bộ huyện Bến Cát đã vượt qua biết bao khó khăn, gian khổ, ác liệt, hy sinh, lãnh đạo quân, dân địa phương bám đất, bám làng, anh dũng chiến đấu, kết hợp chặt chẽ đấu tranh vũ trang, đấu tranh chính trị và đẩy mạnh công tác binh vận, tiến công địch về mọi mặt, làm thất bại nhiều âm mưu thủ đoạn của địch trên chiến trường Bến Cát, đặc biệt là trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, góp phần giành thắng lợi trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, hoàn thành sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đóng góp vào sự nghiệp chung ấy đã có hàng ngàn đảng viên, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân yêu nước của Bến Cát kiên cường trong đấu tranh, dũng cảm chiến đấu không tiếc xương máu, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần giải phóng quê hương, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.