Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Tác giả: Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài
Giá ebook: 92,000 VNĐ
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giá ebook: 99,000 VNĐ
Tác giả: Isabelle Müller
Giá ebook: 62,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Thương
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường 6 - Quận 10 (1930 - 2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 6 quận 10

Số lượng còn: 3


Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường 6 - Quận 10 (1930 - 2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 6 quận 10

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu
Phường 6 nằm ở phía tây nam của quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Vùng đất này xưa kia là một vùng hoang vu và sình lầy. Qua bao năm tháng, nhờ những bàn tay lao động cần cù và sáng tạo của con người, đã dần biến nơi đây trở thành làng xóm và ngày càng trù phú, dân cư đông đúc. trong công cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược, nhân dân phường 6 đã phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm của dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân phường 6 đã kiên cường vượt qua mọi gian lao thử thách, sẵn sàng hy sinh để góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng Mùa xuân năm 1975, đem lại độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất cho tổ quốc.