Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Giáo trình quản lý bảo trì công nghiệp

Tác giả: ThS. Nguyễn Phương Quang

Số lượng còn: 8


Giáo trình quản lý bảo trì công nghiệp

Tác giả: ThS. Nguyễn Phương Quang

Số lượng còn: 8


Nội dung giới thiệu
Theo kinh nghiệm của các nước đang phát triển, vai trò của khâu bảo trì tại các nhà máy không kém phần quan trọng so với bộ phận sản xuất. Do đó, trong các nhà máy được quản lý tốt, việc quản lý bảo trì luôn được đặt lên hàng đầu vì họ luôn quan tâm tới “5 M” trong thực tiễn sản xuất được viết theo thứ tự quan trọng từ trên xuống như sau: Money (Tiền); Man (Con người); Method (Phương thức quản lý); Machine (Máy móc); Material (Vật tư).