Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Tính toán thiết kế máy nâng chuyển

Tác giả: TS. Văn Hữu Thịnh

Số lượng còn: 1


Tính toán thiết kế máy nâng chuyển

Tác giả: TS. Văn Hữu Thịnh

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Nhằm giúp sinh viên có tài liệu để nghiên cứu nội dung môn học Cơ sở thiết kế máy nâng chuyển và máy xây dựng trong chương trình đào tạo - 150 tín chỉ (CTĐT - 150TC) ngành Công nghệ chế tạo máy của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, tác giả đã biên soạn tài liệu tham khảo Tính toán thiết kế máy nâng chuyển.

Tài liệu này giới thiệu cấu tạo, nguyên lí làm việc và cơ sở tính toán thiết kế các bộ phận chủ yếu của máy nâng và vận chuyển.

Cuốn sách này cũng có thể giúp cho các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật có thêm tài liệu tham khảo khi tính toán, thiết kế và sử dụng một số loại máy nâng và vận chuyển.