Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Giáo trình Trường điện từ

Tác giả: ThS. Nguyễn Ngọc Hùng - ThS. Trương Văn Hiền

Số lượng còn: 3


Giáo trình Trường điện từ

Tác giả: ThS. Nguyễn Ngọc Hùng - ThS. Trương Văn Hiền

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu
Giáo trình Trường điện từ được biên soạn theo đề cương CDIO của chương trình đào tạo 150 tín chỉ do Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn và chuẩn hóa. Trong giáo trình này, chúng tôi tập hợp các kiến thức cơ bản của môn học Trường điện từ từ nhiều nguồn tài liệu nhằm giúp sinh viên có một tài liệu tham khảo phù hợp theo chương trình đào tạo mới.