Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống Cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Phường 15 - Quận 10 (1930 - 2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 15 quận 10

Số lượng còn: 5


Lịch sử truyền thống Cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Phường 15 - Quận 10 (1930 - 2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 15 quận 10

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu
Kể từ khi thành lập đến nay, dưới sự lãnh đạo của Quận ủy và Ủy ban Nhân dân quận 10, Đảng bộ và nhân dân phường 15 (trước năm 1987 là phường 25) đã phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong đấu tranh giải phóng dân tộc, đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt mọi khó khăn, từng bước phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng cơ sở làm cho bộ mặt đô thị của phường ngày càng khang trang hơn, quốc phòng - an ninh được ổn định, đời sống vật chất của nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt, các nhu cầu về văn hóa, giáo dục, y tế của nhân dân từng bước được đáp ứng.