Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Tác giả: Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài
Giá ebook: 92,000 VNĐ
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giá ebook: 99,000 VNĐ
Tác giả: Isabelle Müller
Giá ebook: 62,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Thương
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lịch sử Đảng bộ phường 3 - Quận 3 (1975-2005)

Tác giả: Đảng bộ phường 3 quận 3

Số lượng còn: 0


Lịch sử Đảng bộ phường 3 - Quận 3 (1975-2005)

Tác giả: Đảng bộ phường 3 quận 3

Số lượng còn: 0


Nội dung giới thiệu
Nhân dịp kỷ niệm 31 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước (30 - 4 -1975 – 30 - 4 - 2006), Đảng bộ phường 3 trân trọng giới thiệu với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phường cuốn “Lịch sử Đảng bộ phường 3 (1975 - 2005)”.