Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Tân liêu trai - Mỹ nhân hồ

Tác giả: Phạm Thiên Thư

Số lượng còn: 7


Nội dung giới thiệu

    Tân Liêu Trai
        Ngày xưa Thượng Đế
        Xây dựng muôn loài
        Đá rừng cây cỏ
        Chim thú, hồ ly…
        Tiên, Thần, Người, Quỷ…
        Hóa thân con người
        Giờ Kiều, Khổng Tuyết
        Kể chuyện vui vui
        Nghìn xưa nay nọ

10.   Nghìn sau xa xăm
        Trò xin thi hóa
        Trần thế mênh mang
        Đại đồng mộng sự
        Nhất điểm huyền không
        Văn chương tốt đẹp
        Hoa vàng giờ còn…
        Hỡi Bồ Tùng Linh!
                      10-4-2014
              PHẠM THIÊN THƯ