Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Thiết kế đồ án chi tiết máy

Tác giả: TS. Văn Hữu Thịnh

Số lượng còn: 1


Thiết kế đồ án chi tiết máy

Tác giả: TS. Văn Hữu Thịnh

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Nhằm giúp sinh viên có tài liệu để nghiên cứu và thực hiện đồ án môn học Nguyên lý - Chi tiết máy (Mã môn học PMMD310423) trong chương trình đào tạo - 150 tín chỉ (CTĐT - 150TC) các ngành về Cơ khí của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, các tác giả đã biên soạn tài liệu tham khảo Thiết kế đồ án chi tiết máy.

Tài liệu này giới thiệu kết cấu và trình tự thiết kế các hệ dẫn động cơ khí, các chi tiết máy có công dụng chung.

Đây cũng là công cụ hỗ trợ sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp về lĩnh vực thiết kế máy, đồng thời có thể giúp cho các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật có thêm tài liệu tham khảo khi tính toán, thiết kế và tra cứu các chi tiết máy có công dụng chung.