Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Giáo trình lập trình Android trong ứng dụng điều khiển

Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Hiệp

Số lượng còn: 0


Giáo trình lập trình Android trong ứng dụng điều khiển

Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Hiệp

Số lượng còn: 0


Nội dung giới thiệu
Giáo trình Lập trình Android trong ứng dụng điều khiển trình bày các vấn đề điều khiển phổ biến qua điện thoại di động Android như điều khiển bằng tin nhắn SMS, điều khiển, giám sát thiết bị qua Bluetooth, điều khiển thiết bị bằng giọng nói tiếng Việt, điều khiển thiết bị sử dụng cảm biến gia tốc, điều khiển thiết bị qua wifi, điều khiến thiết bị qua mạng internet. Về phần cứng để xây dựng bộ điều khiển, tác giả chọn một kit vi điều khiển rất phổ biến hiện nay là Arduino UNO R3 để tận dụng các thư viện, module có sẵn nhằm phát triển ứng dụng nhanh và dễ hiểu.