Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Quản lý chất lượng thực phẩm

Tác giả: TS. Nguyễn Tiến Lực - ThS. Nguyễn Đặng Mỹ Duyên

Số lượng còn: 1


Quản lý chất lượng thực phẩm

Tác giả: TS. Nguyễn Tiến Lực - ThS. Nguyễn Đặng Mỹ Duyên

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu
Cuốn sách Quản lý chất lượng thực phẩm giới thiệu những vấn đề cơ bản nhất của quản lý chất lượng thực phẩm, được trình bày dưới dạng giáo trình bài giảng, phục vụ chủ yếu cho học viên chuyên ngành quản lý chất lượng thực phẩm và ngành công nghệ thực phẩm. Ngoài ra, đây còn là tài liệu tham khảo cho cán bộ giảng dạy, cán bộ kỹ thuật và quản lý về chất lượng thực phẩm. Mặc dù đã rất cố gắng trong quá trình biên soạn nhưng giáo trình sẽ khó tránh khỏi những sai sót, chúng tôi mong được sự chỉ dẫn và ý kiến đóng góp của bạn đọc để cuốn sách ngày càng hoàn thiện và có chất lượng cao hơn trong lần xuất bản tới.