Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân phường Linh Trung - Quận Thủ Đức (1997 - 2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường Linh Trung quận Thủ Đức

Số lượng còn: 2


Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân phường Linh Trung - Quận Thủ Đức (1997 - 2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường Linh Trung quận Thủ Đức

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu
Ngược về quá khứ, vùng đất Linh Trung đã hình thành và đi vào lịch sử như bao vùng quê khác của đất nước. Nhân dân nơi đây với truyền thống yêu nước nồng nàn, không ngại khó khăn gian khổ quyết tâm bảo vệ quê hương đất nước và đã cùng với thành phố và cả nước viết nên những trang sử hào hùng trong thời kỳ đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất nước nhà. Nổi bật nhất là trong thời kỳ đấu tranh đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Trong suốt quá trình từ khi Đảng ta ra đời và lãnh đạo, cán bộ và nhân dân khu vực Linh Trung quận Thủ Đức một lòng một dạ đi theo đường lối lãnh đạo của Đảng, quyết tâm đấu tranh giành thắng lợi cuối cùng vào mùa xuân năm 1975. Trong suốt 35 năm kể từ ngày đất nước thống nhất cho tới nay, Đảng bộ và nhân dân phường Linh Trung luôn quyết tâm phấn đấu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu đề ra hàng năm, nhanh chóng đưa phường phát triển phù hợp với xu thế của đất nước trong thời đại mới.