Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm - Kỹ thuật và công nghệ sấy thăng hoa (Sách chuyên khảo)

Tác giả: TS. Nguyễn Tấn Dũng

Số lượng còn: 4


Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm - Kỹ thuật và công nghệ sấy thăng hoa (Sách chuyên khảo)

Tác giả: TS. Nguyễn Tấn Dũng

Số lượng còn: 4


Nội dung giới thiệu
Cuốn sách Kỹ thuật và công nghệ sấy thăng hoa được biên soạn như một cuốn sách chuyên khảo, một cuốn giáo trình dùng để giảng dạy cho sinh viên, học viên cao học của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và các trường đại học khác thuộc các lĩnh vực Công nghệ Hóa học, Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Nhiệt, Công nghệ Môi trường và một số ngành kỹ thuật khác có liên quan.