Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm - Kỹ thuật và công nghệ sấy thăng hoa (Sách chuyên khảo)

Tác giả: TS. Nguyễn Tấn Dũng

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu