Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Bài tập kinh tế học đại cương

Tác giả: TS. Trần Đăng Thịnh (chủ biên) - ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân - ThS. Trương Thị Hòa - ThS. Nguyễn Thị Thanh Thúy - ThS. Phan Thị Kim Phương

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu