Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Bài tập kinh tế học đại cương

Tác giả: TS. Trần Đăng Thịnh (chủ biên) - ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân - ThS. Trương Thị Hòa - ThS. Nguyễn Thị Thanh Thúy - ThS. Phan Thị Kim Phương

Số lượng còn: 1


Bài tập kinh tế học đại cương

Tác giả: TS. Trần Đăng Thịnh (chủ biên) - ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân - ThS. Trương Thị Hòa - ThS. Nguyễn Thị Thanh Thúy - ThS. Phan Thị Kim Phương

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu
Nội dung cuốn giáo trình này được chúng tôi hướng đến sự phù hợp cho cả sinh viên chuyên ngành kinh tế và sinh viên ngoài ngành kinh tế. Giáo trình gồm có 10 chương bài tập phù hợp với 10 chương lý thuyết của Bài tập Kinh tế học đại cương .