Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Câu chuyện khoa học

Tác giả: GS. TS. Nguyễn Văn Tuấn

Số lượng còn: 0


Câu chuyện khoa học

Tác giả: GS. TS. Nguyễn Văn Tuấn

Số lượng còn: 0


Nội dung giới thiệu

Tôi rất vui mừng khi bạn đọc chọn cuốn sách này. Đây là một cuốn sách mang tính kể chuyện. Cụ thể hơn là chuyện khoa học. Nói đến khoa học là nói đến những khám phá ngạc nhiên và những con người miệt mài làm việc để phụng sự đời. Nhưng khoa học cũng là chuyện “cân, đo, đong, đếm” và ý nghĩa đằng sau của những việc làm định lượng đó. Do đó, tôi chia những câu chuyện trong sách thành 4 phần chính: chuyện khám phá, chuyện con số, và chuyện “bếp núc”, chuyện nhà khoa học. Những câu chuyện được kể bằng một văn phong mà tất cả bạn đọc trong và ngoài khoa học đều có thể hiểu và cảm thấy thú vị.

--- Trích Lời nói đầu ---