Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Giáo trình phương pháp tối ưu trong kinh doanh

Tác giả: PGS.TS. Trần Việt Lâm

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu