Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Tác giả: Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài
Giá ebook: 92,000 VNĐ
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giá ebook: 99,000 VNĐ
Tác giả: Isabelle Müller
Giá ebook: 62,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Thương
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường Tân Thuận Đông - quận 7 (1930 - 2010)

Tác giả: Đảng bộ Phường Tân Thuận Đông Quận 7

Số lượng còn: 12


Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường Tân Thuận Đông - quận 7 (1930 - 2010)

Tác giả: Đảng bộ Phường Tân Thuận Đông Quận 7

Số lượng còn: 12


Nội dung giới thiệu
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy quận 7 về biên soạn lịch sử truyền thống các phường trong quận; đồng thời đáp ứng nguyện vọng của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Thuận Đông đã tiến hành tổ chức biên soạn lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân phường giai đoạn (1930 - 2010). Việc biên soạn lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân phường Tân Thuận Đông qua các thời kỳ lịch sử từ năm 1930 đến nay là một việc làm hết sức ý nghĩa nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường, anh hùng bất khuất, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội của Đảng bộ và nhân dân phường Tân Thuận Đông quận 7 (xã Tân Thuận huyện Nhà Bè trước đây).