Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Tác giả: Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài
Giá ebook: 92,000 VNĐ
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giá ebook: 99,000 VNĐ
Tác giả: Isabelle Müller
Giá ebook: 62,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Thương
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống Cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Phước Hiệp - Huyện Củ Chi (1930 - 2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Phước Hiệp huyện Củ Chi

Số lượng còn: 8


Lịch sử truyền thống Cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Phước Hiệp - Huyện Củ Chi (1930 - 2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Phước Hiệp huyện Củ Chi

Số lượng còn: 8


Nội dung giới thiệu
Xã Phước Hiệp thuộc huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Củ Chi nói chung, nhân dân Phước Hiệp nói riêng đã anh dũng chiến đấu, không ngại hi sinh để bảo vệ nền độc lập tự do của đất nước, xứng đáng với danh hiệu “Đất thép Thành đồng”. Hiện nay, Đảng bộ và nhân dân xã Phước Hiệp tập trung phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội nhằm thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” mà Đảng đã đề ra.