Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Giáo trình quản trị sản xuất và chất lượng

Tác giả: TS. Phạm Huy Tuân, TS. Nguyễn Phi Trung

Số lượng còn: 0


Giáo trình quản trị sản xuất và chất lượng

Tác giả: TS. Phạm Huy Tuân, TS. Nguyễn Phi Trung

Số lượng còn: 0


Nội dung giới thiệu
Với kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy cho sinh viên các ngành cơ khí kỹ thuật công nghiệp, nhóm tác giả nhận thấy kiến thức về quản trị sản xuất và quản lý chất lượng rất cần thiết cho công việc tại các nhà máy. Tài liệu này được biên soạn nhằm hỗ trợ công việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu cho sinh viên các ngành kỹ thuật, trang bị những kiến thức cơ bản và cần thiết cho một nhà quản trị để đưa ra những quyết định đúng đắn trong quá trình sản xuất.