Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Giáo trình toán rời rạc và lý thuyết đồ thị

Tác giả: TS. Nguyễn Thành Sơn, TS. Đặng Trường Sơn, ThS. Lê Văn Vinh, ThS. Trần Công Tú, ThS. Nguyễn Quang Ngọc, TS. Nguyễn Phương

Số lượng còn: 6


Giáo trình toán rời rạc và lý thuyết đồ thị

Tác giả: TS. Nguyễn Thành Sơn, TS. Đặng Trường Sơn, ThS. Lê Văn Vinh, ThS. Trần Công Tú, ThS. Nguyễn Quang Ngọc, TS. Nguyễn Phương

Số lượng còn: 6


Nội dung giới thiệu

Toán rời rạc và Lý thuyết đồ thị là môn học tích hợp từ hai môn Toán rời rạc và môn Lý thuyết đồ thị. Đây là một trong những môn học căn bản và quan trọng trong lĩnh vực ứng dụng toán trong tin học.

Nội dung Toán rời rạc trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về logic mệnh đề, logic vị tử, suy diễn logic, quan hệ tương đương, quan hệ thứ tự, dàn, đại số Bool và cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng trong việc phân tích, nhìn nhận vấn đề, cũng như trong việc xác định công thức đa thức tối tiểu bằng phương pháp biểu đồ Kamaugh. Còn kiến thức về Lý thuyết đồ thị có ứng dụng da dạng trong cuộc sống. Nó cung cấp các kiến thức về công cụ, phương pháp, thuật toán và hỗ trợ chúng ta xây dựng các mô hình nhằm giải quyết nhiều bài toán thực tiễn. Toán rời rạc và Lý thuyết đồ thị hiện là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo các ngành Công nghệ Thông tin, Toán tin, Khoa học Máy tính...