Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nhà Bè
Giá ebook: 30,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hải
Giá ebook: 49,000 VNĐ
Tác giả: Ngọc Trinh
Giá ebook: 25,000 VNĐ
Tác giả: Thanh Tiên - Minh họa: Ngọc Trinh
Giá ebook: 17,000 VNĐ
Chi tiết sách
Hội thảo nền tảng công nghệ thông tin truyền thông trong hoạt động thông tin thư viện phục vụ đổi mới giáo dục Đại học, Cao đẳng thời kỳ hội nhập

Tác giả: Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế - Thư viện

Số lượng còn: 3


Hội thảo nền tảng công nghệ thông tin truyền thông trong hoạt động thông tin thư viện phục vụ đổi mới giáo dục Đại học, Cao đẳng thời kỳ hội nhập

Tác giả: Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế - Thư viện

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, nền kinh tế Việt Nam từng bước chuyển sang nền kinh tế tri thức. Để thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học, việc đảm bảo thông tin và tri thức cho người dạy và người học trong các cơ sở giáo dục đại học (bao gồm cả ĐH, CĐ) có một ý nghĩa quan trọng. Điều này càng trở nên thiết yếu hơn khi giáo dục đại học Việt Nam đã và đang triển khai mạnh mẽ từ đào tạo niên chế sang đào tạo tín chỉ.

Trong những năm qua các Trung tâm TT-TV, Trung tâm học liệu, thư viện (gọi chung là thư viện) của các trường ĐH, CĐ đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học trong các trường ĐH, CĐ. Nhiều thư viện đã chuyển mình từ thư viện truyền thống sang thư viện hiện đại, ứng dụng các thành tựu của khoa học công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông để phát huy vai trò của thư viện là nơi cung cấp thông tin tri thức, học liệu dưới dạng in và dạng số cho CBGD, SV, HV ở mọi nơi, mọi lúc, không hạn chế về không gian và thời gian.