Chi tiết sách
Hội thảo nền tảng công nghệ thông tin truyền thông trong hoạt động thông tin thư viện phục vụ đổi mới giáo dục Đại học, Cao đẳng thời kỳ hội nhập

Tác giả: Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế - Thư viện

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu