Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Giáo trình hệ thống máy tính điều khiển ô tô

Tác giả: ThS Nguyễn Văn Long Giang, PGS.TS Đỗ Văn Dũng

Số lượng còn: 3


Giáo trình hệ thống máy tính điều khiển ô tô

Tác giả: ThS Nguyễn Văn Long Giang, PGS.TS Đỗ Văn Dũng

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu
Sự cải tiến trong thiết kế, vật liệu và kỹ thuật chế tạo được kết hợp để tạo ra một chiếc xe mang tính an toàn. Những công việc bảo dưỡng, sửa chữa như xoáy lại xylanh, sửa chữa thanh truyền, đại tu hộp số,... không còn là kỹ năng cần thiết cho các kỹ thuật viên ô tô hiện nay.