Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lập trình truyền thông Linux

Tác giả: TS. Nguyễn Thành Sơn, ThS. Trần Thanh Hoàng, ThS. Lê Thị Minh Châu, ThS. Nguyễn Trần Thi Văn

Số lượng còn: 2


Lập trình truyền thông Linux

Tác giả: TS. Nguyễn Thành Sơn, ThS. Trần Thanh Hoàng, ThS. Lê Thị Minh Châu, ThS. Nguyễn Trần Thi Văn

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu
Cuốn sách bao gồm 12 chương, chứa đựng tất cả các vấn đề của lập trình truyền thông trong môi trường Linux. Bắt đầu từ Phần 2 là phần trọng tâm, cuối mỗi chương có bài tập lớn có gợi ý nhằm mục đích giúp bạn đọc kiểm tra kiến thức sau khi đọc. Vì đây là cuốn sách thực hành nên thay cho câu hỏi ôn tập, chúng tôi đưa ra các bài tập lập trình cụ thể. Chương trình mà bạn đọc hoàn thành nếu khi được thực thi cho kết quả đúng như yêu cầu của đề bài, chứng tỏ rằng bạn đọc đã nắm vững vấn đề của chương. Bạn đọc cũng có thể tham khảo bài giải ở phần Phụ lục nếu cần.