Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Giáo trình quản trị tài chính công ty

Tác giả: TS. Nguyễn Quốc Khánh, ThS. Đàng Quang Vắng

Số lượng còn: 1


Giáo trình quản trị tài chính công ty

Tác giả: TS. Nguyễn Quốc Khánh, ThS. Đàng Quang Vắng

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu
Đào tạo quản trị tài chính công ty trong chương trình Đại học và Cao đẳng kinh tế là nhu cầu thực sự cần thiết không chỉ đối với các trường chuyên, các trường không chuyên mà còn là nhu cầu rất lớn đối với các nhà quản lý và nhân viên đang công tác trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh. Trên cơ sở kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình giảng dạy, những trải nghiệm trong quá trình trực tiếp quản lý và trên quan điểm tiếp thu có chọn lọc các tài liệu học thuật liên quan. Bằng phương pháp tiếp cận trực quan, logic, xử lý các nội dung hàn lâm theo cách kỹ thuật, thực tế, nhóm tác giả mạnh dạn biên soạn Giáo trình Quản trị tài chính công ty với mong muốn hệ thống hóa kiến thức quản trị tài chính thành những bài học dễ hiểu, dễ nhớ dưới dạng các quy trình, quy tắc, kèm theo các ví dụ sát với các yêu cầu quản trị tài chính trong thực tế tại các công ty cổ phần, giúp người đọc có thể vận dụng dễ dàng vào công việc mà các công ty yêu cầu.