Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Kỹ năng xây dựng kế hoạch

Tác giả: ThS. Đặng Thị Diệu Hiền

Số lượng còn: 5


Kỹ năng xây dựng kế hoạch

Tác giả: ThS. Đặng Thị Diệu Hiền

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu

Vì các hoạt động xây dựng kế hoạch và quản lý thời gian có sự đóng góp không nhỏ vào việc phát triển những kỹ năng khác của sinh viên nên môn học Kỹ năng xây dựng kế hoạch đã được nhà trường đưa vào nhóm các môn học tự chọn cho sinh viên của tất cả các ngành kể từ năm 2012. Môn học này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp xây dựng kế hoạch; hướng dẫn và tổ chức cho người học các kỹ năng tư duy và tìm kiếm giải pháp phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh bản thân để từ đó người học xây dựng cho mình kế hoạch học tập, kế hoạch cho công việc phù hợp và hiệu quả. Ngoài ra, môn học này còn hướng dẫn người học cách thức quản lý thời gian và sắp xếp công việc hiệu quả.

Đối với môn học này sinh viên có thể tham khảo nhiều tài liệu khác nhau trên Internet, tuy nhiên tính hệ thống của các tài liệu này không cao. Do đó, tài liệu tham khảo này ra đời trên cơ sở phân tích, tổng hợp, tái cấu trúc nhiều nguồn tài liệu khác nhau nhằm giúp giảng viên, sinh viên dạy và học môn Kỹ năng xây dựng kế hoạch và những người quan tâm có thêm nguồn tài liệu tham khảo cho môn học.

Tài liệu tham khảo môn học Kỹ năng xây dựng kế hoạch được sắp xếp theo theo trình tự từ những cơ sở chung của việc lập kế hoạch đến quy trình lập kế hoạch và quản lý thời gian để hoàn thành công việc. Các nội dung này được trình bày trong ba bài:

Bài 1: Các yếu tố cơ bản của kế hoạch.

Bài 2: Tiến trình lập kế hoạch.

Bài 3: Quản lý thời gian.