Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Kỹ năng xây dựng kế hoạch

Tác giả: ThS. Đặng Thị Diệu Hiền

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu
Xây dựng kế hoạch và quản lý thời gian là những hoạt động rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Nó cho phép chúng ta dễ dàng đạt được mục tiêu đề ra, làm việc hiệu quả hơn, tiết kiệm chi phí và công sức. Công trình nghiên cứu của Power et al (1986), chỉ ra rằng kỹ năng xây dựng kế hoạch trước khi thực hiện công việc có mối quan hệ rất chặt chẽ với các kỹ năng khác như phân tích thông tin và phân tích tình huống, chẩn đoán và dự báo vấn đề, thiết lập mục tiêu và xác định định hướng hành động, đánh giá và so sánh những phương án hành động, giao tiếp, thực hiện và theo dõi các hành động. Ngoài ra, việc xây dựng kế hoạch còn có tương quan thuận với một số yếu tố như kết quả học tập của sinh viên, tư duy bậc cao, sự tham gia của người học vào lớp học, tính tích cực và sự kiên trì trong học tập và khả năng làm việc nhóm của sinh viên (Julie Noble và Douglas A. Powell, 1995; Hien, 2016).
Vì các hoạt động xây dựng kế hoạch và quản lý thời gian có sự đóng góp không nhỏ vào việc phát triển những kỹ năng khác của sinh viên nên môn học Kỹ năng xây dựng kế hoạch đã được nhà trường đưa vào nhóm các môn học tự chọn cho sinh viên của tất cả các ngành kể từ năm 2012. Môn học này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp xây dựng kế hoạch; hướng dẫn và tổ chức cho người học các kỹ năng tư duy và tìm kiếm giải pháp phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh bản thân để từ đó người học xây dựng cho mình kế hoạch học tập, kế hoạch cho công việc phù hợp và hiệu quả. Ngoài ra, môn học này còn hướng dẫn người học cách thức quản lý thời gian và sắp xếp công việc hiệu quả.
  Đối với môn học này sinh viên có thể tham khảo nhiều tài liệu khác nhau trên Internet, tuy nhiên tính hệ thống của các tài liệu này không cao. Do đó, tài liệu tham khảo này ra đời trên cơ sở phân tích, tổng hợp, tái cấu trúc nhiều nguồn tài liệu khác nhau nhằm giúp giảng viên, sinh viên dạy và học môn Kỹ năng xây dựng kế hoạch và những người quan tâm có thêm nguồn tài liệu tham khảo cho môn học.
Tài liệu tham khảo môn học Kỹ năng xây dựng kế hoạch được sắp xếp theo theo trình tự từ những cơ sở chung của việc lập kế hoạch đến quy trình lập kế hoạch và quản lý thời gian để hoàn thành công việc. Các nội dung này được trình bày trong ba bài:
Bài 1: Các yếu tố cơ bản của kế hoạch
 Bài 2: Tiến trình lập kế hoạch
 Bài 3: Quản lý thời gian
Tác giả xin chân thành cảm ơn tất cả các Thầy/Cô đã động viên, giúp đỡ và đóng góp ý kiến quý báu về cấu trúc cũng như về nội dung của tài liệu; xin chân thành cảm ơn các Thầy/Cô trong Thư viện trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ trong việc xuất bản tài liệu này. Mặc dù đã nỗ lực trong việc biên soạn và điều chỉnh tài liệu, tuy nhiên không thể tránh được những sai sót. Tác giả rất mong những ý kiến đóng góp từ phía đồng nghiệp và sinh viên để tài liệu ngày càng hoàn thiện hơn.
 
Tác giả ThS Đặng Thị Diệu Hiền