Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Cơ sở khoa học của giáo dục nghề nghiệp

Tác giả: PGS.TS. Phan Văn Nhân, GS.TS. Nguyễn Lộc, PGS. TS. Ngô Anh Tuấn

Số lượng còn: 1


Cơ sở khoa học của giáo dục nghề nghiệp

Tác giả: PGS.TS. Phan Văn Nhân, GS.TS. Nguyễn Lộc, PGS. TS. Ngô Anh Tuấn

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu
Giáo dục nghề nghiệp là một lĩnh vực rất phong phú và đa dạng. Điều này được thể hiện thông qua “thế giới nghề nghiệp” trong thị trường lao động. Chúng ta thấy rằng đối với những nghề nghiệp đơn giản, người lao động không cần qua trường lớp đào tạo nhưng đối với một số nghề nghiệp phức tạp họ phải được đào tạo ở nhiều trình độ khác nhau. Ngoài ra còn có những nghề nghiệp thuộc về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc các lĩnh vực khác,... Do đó, để có nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động, Giáo dục nghề nghiệp phải phát huy vai trò chủ đạo, cải thiện và nâng cao chất lượng dạy nghề, đáp ứng mục tiêu mà Giáo dục nghề nghiệp đã đặt ra đối với người lao động.