Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Kỹ năng học đại học

Tác giả: TS. Đỗ Mạnh Cường, ThS. Đỗ Thị Mỹ Trang

Số lượng còn: 4


Kỹ năng học đại học

Tác giả: TS. Đỗ Mạnh Cường, ThS. Đỗ Thị Mỹ Trang

Số lượng còn: 4


Nội dung giới thiệu

Hiện nay, việc học được xem như là cơ hội và nhiệm vụ của mỗi người. Sinh viên luôn có khát vọng học tập, luôn muốn thành công ở trường đại học. Nhưng một thực tế cho thấy rằng một số sinh viên gặp nhiều khó khăn trong học tập. Các sinh viên thật sự chưa trả lời được câu hỏi: Tại sao phải học? Học cái gì? Học như thế nào?

Trước bối cảnh chung này, các trường đại học hiện nay dần đưa môn Phương pháp học tập ở bậc đại học vào chương trình học, với mục đích hướng dẫn cho các tân sinh viên cách thức học tập ở đại học.

Vì vậy, nhằm hỗ trợ sinh viên trong học tập, nhóm tác giả biên soạn tài liệu Kỹ năng học đại học. Kỹ năng  học tập là cơ sở để sinh viên có phương pháp học tập thành công. Quyển tài liệu này chủ yếu dành cho các sinh viên năm nhất của trường đại học. Tuy nhiên, các bạn sinh viên ở các năm khác cũng có thể sử dụng để hoàn thiện các kỹ năng học tập của mình. Tài liệu được trình bày một cách ngắn gọn, hướng dẫn từng bước thực hiện ở mỗi kỹ năng học tập, với mong muốn các sinh viên vận dụng được các bước công việc để nâng cao kỹ năng học tập cho chính mình.