Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Giáo trình nhà máy nhiệt điện

Tác giả: TS. Hoàng An Quốc

Số lượng còn: 7


Nội dung giới thiệu
Giáo trình Nhà máy Nhiệt điện được biên soạn dùng để giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Giáo trình này cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho các cán bộ kỹ thuật thuộc các ngành kỹ thuật có liên quan.
 Nội dung của giáo trình gồm 24 chương, mỗi chương gồm có phần lý thuyết và bài tập minh họa.
 Chương 1: Các loại nhà máy điện và nền kinh tế.
 Chương 2: Chu trình Rankine.
 Chương 3: Gia nhiệt nước cấp hồi nhiệt, tái gia nhiệt, tái gia nhiệt-hồi nhiệt  và chu trình tách nước.
 Chương 4: Chu trình tuabin đối áp, tuabin trích hơi và tuabin áp suất hỗn hợp.
 Chương 5: Nhiên liệu, sự cháy, hệ thống thiết bị cháy và hệ thống xử lý nhiên liệu Chương 6: Thiết bị sinh hơi, hệ thống xử lý tro và hệ thống xử lý nước cấp trong lò hơi .
Chương 7: Vòi phun và ống khuếch tán.
 Chương 8: Các loại tuabin hơi nước.
 Chương 9: Dòng hơi đi qua các cánh của tuabin xung lực.
 Chương 10: Dòng hơi đi qua các cánh của tuabin xung – phản lực.
 Chương 11: Các loại tổn thất năng lượng trong tuabin hơi.
 Chương 12: Vị trí của các điểm trạng thái, hệ số hồi nhiệt và quy trình thiết kế.
 Chương 13: Sự điều chỉnh và hiệu suất của tuabin hơi.
 Chương 14: Các hệ thống phụ trợ tuabin hơi.
 Chương 15: Cấu trúc,phân tích ứng suất, vận hành và bảo trì tuabin hơi.
 Chương 16: Bình ngưng và Tháp giải nhiệt.
 Chương 17: Chu trình tuabin khí.
  Chương 18: Máy nén.
 Chương19: Buồng đốt.
 Chương 20: tuabin khí.
 Chương 21: Hệ thống phụ trợ tuabin khí, vận hành và bảo trì.
 Chương 22: Lực đẩy phản lực.
 Chương 23: Nhà máy Nhiệt điện chu trình hòa trộn, đồng phát, kết hợp.
 Chương 24: Nhà máy điện hạt nhân.
 Trong quá trình biên soạn giáo trình này, chúng tôi đã tham khảo nhiều tài liệu của nhiều tác giả trong và ngoài nước, đặc biệt là tham khảo quyển sách Steam&Gas Turbines and Power Plant Engineering của tiến sĩ R.YADAV của Ấn Độ, nhân đây chúng tôi gửi lời chân thành cảm ơn đến các tác giả. Tác giả xin chân thành cảm ơn KS. Nguyễn Đức Thành, KS. Nguyễn Văn Đời, KS. Lương Huệ Châu, KS. Hoàng Tiến Thành, KS. Võ Minh Tính và KS. Trần Huy Toàn đã giúp đở tác giả rất nhiều để hoàn thành giáo trình này.
  Lần đầu tiên xuất bản nên giáo trình này không tránh khỏi các sai sót, mong bạn đọc góp ý cho tác giả. Xin chân thành cảm ơn.
 Tác giả