Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Từ điển thuật ngữ Anh - Việt, Việt - Anh chuyên ngành dệt may thời trang

Tác giả: TS. Nguyễn Phước Sơn (chủ biên), ThS. Nguyễn Tiến Dương, ThS. Nguyễn Ngọc Châu

Số lượng còn: 0


Nội dung giới thiệu