Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường 9-Quận 5 (1975 - 2015)

Tác giả: Ban chấp hành đảng bộ Phường 9 - Quận 5

Số lượng còn: 7


Nội dung giới thiệu
Phường 9 - Quận 5 được chính thức thành lập vào tháng 7 năm 1986. Trước năm 1975, Phường 9 nằm trong địa bàn phường An Đông, sau năm 1975 đến tháng 7 năm 1986 thuộc địa bàn Phường 11 (cũ). Bốn mươi năm qua (1975 - 2015), dưới sự lãnh đạo của Quận ủy và Ủy ban nhân dân Quận 5, Đảng bộ và nhân dân Phường 9 đã phát huy truyền thống cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn và thực hiện đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, làm cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong phường từng bước được ổn định và nâng cao, hệ thống chính trị, trật tự xã hội luôn giữ vững, diện mạo đô thị của phường ngày càng khang trang hơn.

 Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy về việc sưu tầm và biên soạn lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân các phường trong quận, Ban Thường vụ Đảng ủy Phường 9 đã chỉ đạo tổ chức biên soạn cuốn  sách Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường 9  - Quận 5 (1975 - 2015), nhằm ghi lại những hoạt động của Đảng bộ trong vận dụng các nghị quyết của cấp trên vào hoàn cảnh thực tiễn của phường để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho chặng đường phát triển tiếp theo và đồng thời làm tư liệu giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phường.