Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lịch sử các chế độ báo chí ở Việt Nam (Tập 1) - Trước Cách mạng Tháng Tám 1945 (1858 - 1945)

Tác giả: LS. Phan Đăng Thanh - LS. Trương Thị Hòa

Số lượng còn: 2


Lịch sử các chế độ báo chí ở Việt Nam (Tập 1) - Trước Cách mạng Tháng Tám 1945 (1858-1945)

Tác giả: LS. Phan Đăng Thanh - LS. Trương Thị Hòa

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu

Đề tài khoa học “Lịch sử báo chí Việt Nam” “Lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam” đã từng được diễn giảng ở các trường đại học thuộc các ngành lịch sử và báo chí; đồng thời được một số nhà xuất bản tổ chức in thành tác phẩm hoàn chỉnh phục vụ rộng rãi các giới bạn đọc.

Quyển sách này kế thừa các công trình nghiên cứu của những người đi trước, tập trung hướng nghiên cứu về khía cạnh lịch sử pháp quyền là chính, chọn lấy thời điểm ra đời của các văn kiện pháp luật cơ bản làm cột mốc phân kỳ lịch sử báo chí Việt Nam đồng thời sử dụng các sự kiện báo chí khác làm nội dung minh họa.

Quyển sách Lịch sử các chế độ báo chí ở Việt Nam được chia thành 2 tập:

Tập I: Trước Cách mạng tháng Tám 1945 (1858 - 1945). Tập II: Sau Cách mạng tháng Tám 1945 (từ 1945 đến nay).

--- Trích Lời Nhà xuất bản ---