Chi tiết sách
Tam Tạng Pháp Số (Tập 2)

Tác giả: Giáo hội phật giáo Việt Nam - Tổ đình Huê Lâm

Số lượng còn: 6


Tam Tạng Pháp Số (Tập 2)

Tác giả: Giáo hội phật giáo Việt Nam - Tổ đình Huê Lâm

Số lượng còn: 6


Nội dung giới thiệu
Biển Phật pháp sâu rộng vô bờ, thật khó đo lường. Nếu không có chư vị Cao tăng Thạc đức khai đường dẫn lối, hàng hậu học khó mà thông suốt tri kiến Phật pháp, sự tu tập bị trở ngại, trí huệ cạn mỏng khó tỏ ngộ.Bộ Tam Tạng Pháp Số gồm 50 quyển, do Pháp sư Nhất Như soạn tập vào năm Vĩnh Lạc đời Minh, tất cả những danh từ pháp số đều được Ngài chọn ra và soạn thành sách. Thật là một kho tàng tri kiến Phật pháp, là nguồn tạng đa văn, là then chốt cửa ngõ cho người học Phật.Cố Sư phó Tổ đình Huê Lâm thượng Như hạ Thuận, nghiên cứu dịch thuật bộ sách chưa hoàn mãn, do tuổi già sức yếu đã viên tịch. Vâng lời Ni trưởng thượng Như hạ Ấn, Trưởng ban Quản trị Tổ đình Huê Lâm chỉ dạy, chúng tôi đã tiếp nối và hoàn tất bộ sách này. Nhận thấy đây là một pháp bảo vô giá, là điểm trọng yếu của tri kiến Phật pháp, chúng tôi đã không ngại tài hèn trí mỏng hết sức cố gắng bắt đầu từ năm 2004, trải qua bốn năm ròng rã, việc dịch thuật đã được hoàn mãn. Mặc dầu đã đem hết tâm sức dịch thuật nhưng vẫn không thể nào tránh khỏi sơ suất và sai sót. Kính mong chư vị cao minh thạc đức cùng chư độc giả chỉ điểm và hoan hỷ cho. Chúng tôi xin chân thành tri ân.