Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Chân dung người thầy thế kỷ XX

Tác giả: Hãn Nguyên Nguyễn Nhã

Số lượng còn: 0


Chân dung người thầy thế kỉ XX

Tác giả: Hãn Nguyên Nguyễn Nhã

Số lượng còn: 0


Nội dung giới thiệu

 “Lương sư hưng quốc", người thầy không được trốn tránh trách nhiệm khi mà Đất nước có nhiều nguy cơ chưa từng có. Văn hóa giáo dục được mọi người thừa nhận là động lực phát triển Đất nước hùng cường.

Thế kỷ XX, Việt Nam trải qua cuộc chiến tranh khốc liệt, người thầy thế kỷ XX phải giáo dục thế hệ trẻ để cùng nhau giúp nước. Người thầy thế kỷ XX cùng phải biết ứng xử để thoát mọi tai ương cho dân tộc cũng như cho bản thân mình và gia đình mình.

Thế kỷ XXI, Việt Nam phải đối đầu với bao thách thức, nguy cơ tụt hậu, dù Việt Nam đã phát triển, song chưa bằng người, kể cả các nước xung quanh. Ở trong và ngoài nước, tuy người Việt đã đông, hơn 4 triệu người ở nước ngoài, hơn 90 triệu người ở trong nước, song đây đó sự tha hóa, đạo đức xuống dốc, tình trạng vô văn hóa do thiếu hiểu biết hay do hệ lụy của cuộc chiến giữ nước để lại, tha hồ buông thả, cư xử hoàn toàn theo cảm tính, bôi nhọ, mạt sát lẫn nhau vì tư lợi hay khác nhau chính kiến, bất cần biết tai hại cho người, cho cộng đồng, cho đất nước, không tha bất cứ ai, kể cả người đã già...

Chính vì vậy, hơn bao giờ hết chân dung người thầy thế kỷ XX cần được nêu ra, là tấm gương và có trách nhiệm trao đổi kinh nghiệm của mình cho các thầy và trò thế kỷ XXI trong vai trò “Lương sư hưng quốc".

--- Trích Lời nói đầu ---