Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Mô hình hóa và tối ưu hóa trong công nghệ hóa học và thực phẩm (Sách chuyên khảo)

Tác giả: TS. Nguyễn Tấn Dũng - TS. Nguyễn Quang Vinh - TS. Châu Thanh Tuấn

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu