Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Phương pháp tính ứng dụng với Matlab

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Hoài Sơn - ThS. Nguyễn Quận - ThS. Lâm Phát Thuận

Số lượng còn: 1


Phương pháp tính ứng dụng với Matlab

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Hoài Sơn - ThS. Nguyễn Quận - ThS. Lâm Phát Thuận

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu
Cuốn sách gồm 2 phần với 13 chương. Phần 1 gồm 7 chương trình bày những lý thuyết về phương pháp tính. Phần 2 gồm 6 chương còn lại, chúng tôi trình bày về phần mềm Matlab, các lệnh cơ bản trong Matlab và các chương trình Matlab để giải quyết các vấn đề được nêu trong Phần 1.