Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Phương pháp tính ứng dụng với Matlab

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Hoài Sơn - ThS. Nguyễn Quận - ThS. Lâm Phát Thuận

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu