Chi tiết sách
Người hát gọi mặt trời (Tập truyện ngắn)

Tác giả: Vũ Thanh Lịch

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu